มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Image

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เปิดสอน 3 วิทยาเขต คือ
  • วิทยาเขตวัชรพล กรุงเทพฯ 
  • วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • วิทยาเขตบุรีรัมย์ โดยเปิดทำการจัดการเรียนการสอนมามากกว่า 20 ปี มุ่งเน้นหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสำคัญ
Image

หลักสูตร

 
Image

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

โทรศัพท์
02- 563-5252
064-949-2768
085-820-8833

© Copyright มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี